Sunucu terminaline eriştikten sonra aşağıdaki komut ile MySQL Server kurulumu yapılır.

sudo apt install mysql-server

Kurulum gerçekleştikten sonra aşağıdaki komut ile mysql kurulumu devam ettirilir:

mysql_secure_installation

Bu komut çalıştırıldıktan sonra bazı sorular soracaktır. Bunlara kendi ihtiyaçlarınıza ve/veya isteklerinizie göre yanıtlayınız.

Sonrasında MySQL için kendi scriptlerimizde ya da istemcilerimizde kullanmak üzere bir kullanıcı olşuturmlı ve bu kullanıcıya bazı ayrıcalıklar vermeliyiz: Aşağıdaki gibi…

Bunu yapmak için sunucu terminalimizde mysql komut satırına girmemiz gerek:

mysql -u root -p

Komutu ardından root parolamızı girip mysql komut satırına erişiyoruz, ve aşağıdaki sorguları düzenleyip, çalıştırıyoruz.

mysql> CREATE USER 'yeni_kullanici'@'localhost' IDENTIFIED BY 'sifrem';
 
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'yeni_kullanici'@'localhost'
 
->     WITH GRANT OPTION;
 
mysql> CREATE USER 'yeni_kullanici'@'%' IDENTIFIED BY 'sifrem';
 
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'yeni_kullanici'@'%'
 
->     WITH GRANT OPTION;
 
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Bitti mi? Hayır! MySQL konfigürasyonunda bir değişiklik daha yapacağız. Sunucu terminalinde aşağıdaki kod ile nano programında konfigürasyon dosyamızı açıyoruz:

nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

bind-address satırını aşağıdaki gibi değiştiriyoruz: Böylece herhangi bir IP kısıtlaması olmadan mysql erişimine izin vermiş oluyoruz.

Dikkat! Bu işlem güvenlik seviyenizi düşürebilir.

...
bind-address            = 0.0.0.0
...

Bu işlemlerden sonra mysql servisini restart ediyoruz.

sudo systemctl restart mysql

İşte şimdi bitti! Faydalı olması dileğiyle…

Bir cevap yazın