Laravel Observer Event Broadcast Inertiajs Websocket

Tüm bu işlemler Laravel 9.x ve Sail ile yapılmıştır. BAĞIMLILIKLAR Kaynak: https://beyondco.de/docs/laravel-websockets/getting-started/installation Laravel Websocket: Pusher Replacement https://beyondco.de/docs/laravel-websockets/basic-usage/pusher BACKEND Modelin Oluşturulması Bir adet Model Oluşturulur. Örnek Kitap modeli olsun Kaynak: https://laravel.com/docs/9.x/eloquent#generating-model-classes Event Oluşturulması Kaynak: https://laravel.com/docs/9.x/events#generating-events-and-listeners App\Events\BookCreatedEvent.php Broadcasting için ShouldBroadcast implement etmemiz gerekiyor. Buna bağlı olarak aşağıdaki metotları dolduruyoruz. Observer oluşturulması Bu model için bir adet observer…