PostgreSQL’e uzak bağlantılara izin vermek

Kaynak: http://devopspy.com/linux/allow-remote-connections-postgresql/ Adım 1 – postgres.conf Yorum satırlarında “listen_addresses” kısmını düzenle Adım 2 – pg_hba.conf Şifreli bir parola ile tüm kullanıcıların tüm veritabanlarına erişime izin vermek için pg_hba.conf dosyasına aşağıdaki satırı ekleyin, ayrıca adresleri de değiştirin; örneğin IPv4 127.0.0.1/32 ila 0.0.0.0/0 ve IPv6’dan :: 1/128 0/0 :: etmek.