Php ile metin işlemleri

Merhaba, bu yazıda yıllar önce blogumda yazdığım bir yazımı tekrar yayınlamak istedim, umarım işine yarar 

1. Büyük – Küçük Harfler

PHP ile metin içerisindeki büyük ve küçük harfler algılanarak yazım biçimi irdelenebilir. PHP şöyle örnekler verebiliriz;
– Cümlenin ilk harfi büyük olsun.
Kod:


– Bütün metni büyük harf yapalım.

$metin=”mehmet can. “;
echo ucfirst($metin);


– Tüm kelimeleri büyük harfle başlatalım

$metin=”mehmet can”;
echo strtoupper($metin);

Kod:

< ?
$metin=”mehmet can”;
echo ucwords($metin)
?>

2. Metin karakter sayısı

Bazı zamanlarda bir değişkene atan metinin uzunluğunu bilmek isteyebiliriz. Bu değeri Bize Byte cinsinden bize geri döndüren fonksiyonu inceleyelim.
Kod:

< ?
$metin=”Mehmetcy Web Tasarım Dersleri”;
echo strlen($metin);
?>
Kod:

Bu komutlar bize 29 Çıktısını verecektir.Mehmetcy Web Tasarım Dersleri metninin byte uzunluğu 29′dur. Bu değer aynı zamanda metnin karakter adedinide belirtir.
Birde cümlenin içeriğindeki bir metni belirli bir karakterden belirli bir diğer karakter aralığındaki değeri bulmamıza yarayan fonksiyonlar vardır. Örneğin ;
Kod:

< ?
$metin = “mehmet can yumuştutan”;
echo substr($metin,6)
?>
Bu fonksiyon bize cümlenin 6. baytından sonrasını “can yumuştutan” kısmını ekrana yazacaktır.
Aynı fonksiyonun bir diğer fonksiyonel kullanımıda şu şekildedir ;
Kod:

< ?
$metin = “mehmet can yumuştutan”;
echo substr($metin,6,15)
?>

Bu fonksiyon değeride metnin 5. değerinden sonraki 15 değeri “can yumuştutan” ekrana yazar.

3. Metnin Belirlenen Karakterlerden Ayıklanması
PHP ile metin işlemlerinden biri ilede bir cümle içerisindeki belirli karakterleri değiştirebilir veya bu karakterlerden ayıklayabiliriz. Çoğu zaman HTML kodlarının ayıklanmasında kullanılan bu yöntem ile pek çok işlemi pratize hale getirebilirsiniz.

Kod:

< ?
$metin='<?echo “MCY”;?>’;
$degisken=array(
‘<‘ => ”,
‘?’ => ”,
‘>’ => ”
);
echo strtr($metin,$degisken);
?>

Yukarıdaki kodlar bize PHP kodunu karşımıza <, ?, > Karakterlerini elemine ederek karşımıza sözkonusu PHP kodunu belirlediğimiz karakterlerden arındırıyor.

4. Metin Değerini Bölümlere Ayırmak
Uzun metin değerlerini bazen bölümlere ayırmaya ihtiyaç duyarız. Örneğin bir log dosyasının kaydını belirten bir satırını bölümlere ayırarak içerisindeki verileri ayıklamak isteyebiliriz. Örneğin ;
Kod:

< ?
$metin=”1.| MC Yumuştutan | 18 | mehmetcy.net | mehmetcy01@gmail.com”;
$degisken=explode(“|”,$metin);
echo “Sıra no $degisken[0]<br>”;
echo “Adı : $degisken[1]<br>”;
echo “Yaşı : $degisken[2]<br>”;
echo “Web Sitesi : $degisken[3]<br>”;
echo “E-Posta : $degisken[4]<br>”;
?>

Yukarıdaki örnekte bir kayıt dosyasının içerisindeki satırı aldık ve içerisindeki verileri bölümlere ayırdık. Bu örnekte bize ayraç olarak “|” karakteri belirtilmiş durumda. explode() fonksiyonu ile metni belirttiğimiz karakterlerin bulunduğu bölümlerden parçalara ayırarak bu bölümü $degisken[x] şeklinde ekrana basabiliyoruz. Birde aynı örneğin otomize hale getirelim ve bu dizi değişkeni içerisindeki tüm verileri ekrana basalım.

Kod:

< ?
$metin=”1.| MC Yumuştutan | 18 | mehmetcy.net | mehmetcy01@gmail.com”;
$degisken=explode(“|”,$metin);
foreach($degisken as $parca){
echo “$parca<br>”;
};
?>

Bu örnektede foreach döngüsünü kullanarak $degisken adlı dizi değişkeninin içerisindeki tüm verilerin tamamını döngü içerisinde ekrana ayrı ayrı yazdırdık.

5. Metin içerisine Metin Girişi
Bazı zamanlarda bir metnin içerisine belirli karakterler veya cümle içerisine belirli kelimeler eklemek isteyebiliriz. Bu durumda PHP’nin hazır fonksiyonu substr_replace() yardım eder. Nasıl kullılır sorusuna cevap;

Kod:

< ?
$metin=”MCY”;
$metin2=substr_replace($metin, “<br> Soyadı : ” ,5 ,0);
$metin3=substr_replace($metin2,”<br>Adı : “,0,0);
echo $metin3;
?>

Yukarıdaki örnekte Asıl metin olarak verilen “MCY” yi adı ve soyadı olarak ikiye böleriz. Sonuç “Adı : MC” ve “Soyadı : Y” olarak karşımıza çıkacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus $metin değişkenine atadığımız metni $metin2 değişkenine atayıp substr_replace($metin,”Eklenicek Metin”, Başlangıç karakteri, Karakter Uzunluğu) şeklinde olacaktır.

6. Bir metinde Arama Yapmak
En çok işimize yarayacak fonksiyonlardan biride strstr() fonksiyonudur. Bu fonksiyonu bir if sınaması ile arama fonksiyonu olarak kullanabiliriz. Aşağıdaki örnekteki gibi ;
Kod:

< ?
$metin=”Senin için ‘ o ne ‘ dediler. —hayattaki gülen yüzüm, dedim.”;
if ( strstr($metin,”için”)){ echo “Kelime bulundu.”;}else{ echo “Kelime Bulunamadı”;};
?>

7. Metni Ters Çevirmek
Bir metni neden ters çevirme ihtiyacı duyarsınız ki? Cevap: Bir şifre üretmek için olablir mesela… PHP metni ters çevirmek içinde bize bir fonksiyon sunar.

Kod:

Kod:
<?
$metin=”mehmetcy”;
echo strrev($metin);
?>
Bu örnekte ” metnini ters çevirdik ve “ten.yctemhem” değerini elde ettik. Görüldüğü gibi oldukça basit ve pratik bir fonksiyon