Eloquent whereRaw Kullanımı

Bazen özel SQL komutları kullanmak gerekebilir ve bazen problem olabilir. Aşağıdaki gibi çözebilirsin.

Model::whereRaw("UPPER('.$column.') LIKE '%'". strtoupper($value)."'%'");