Windows 11, Docker, Git, Devilbox, Laravel

İçindekiler

Windows 11 Kurulumu

Ubuntu WSL

Nodejs

GIT VCS

SSH for Github

Devilbox

Laravel

Windows 11 Kurulumu

-Temiz kurulum yapılmasını tavsiye ederim.

-Kurulum sonrası, windows update ayarlarında, “Gelişmiş Seçenekler”, “Diğer microsoft ürünlerinin güncelleştirmelerini al” ayarı aktif edilmeli.

-Microsotf Store üzernden Ubuntu kurulmalı. Ben 20.04 sürümünü yükledim. Kurulum sırasında bazı bilgiler isteyecektir.

Docker Desktop uygulaması kurulur. Bu uygulamanın ayarlarında “Resources”, “WSL Integratıon” ayarlarında Ubuntu kurulumunuza entegre etme ayarını aktifleştirmelisiniz.

Windows ile olan işemler bitti.

Ubuntu WSL

Nodejs

Kaynak: https://computingforgeeks.com/how-to-install-nodejs-on-ubuntu-debian-linux-mint/

sudo apt update
sudo apt -y upgrade
sudo apt update
sudo apt -y install curl dirmngr apt-transport-https lsb-release ca-certificates
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
sudo apt -y install nodejs

GIT VCS

Ubuntu terminali açılarak, “sudo apt install git” komutu ile ubuntuya Git kurulumu yapılır.

SSH for Github

Ubuntu terminalde:

ssh-keygen -o -t rsa -C "your@email.com"

komutu ile ubuntu içinde bir adet ssh key oluşturuyoruz.

cat ~/.ssh/id_rsa.pub

komutu ile key’i Github’da YourName/YourRepository > Settings > Deploy Keys > Add deploy key adımlarını takip ederek kaydediyoruz.

Bu işlem sayesinde kendi repomuzda işlem yaparken sürekli kullanıcı adı ve parola girmek zorunda kalmayacağız.

WSL içindeki repo path’lerini aşağıdaki gibi güvenilir dizin olarak tanıtabiliriz:

git config --global --add safe.directory '%(prefix)///wsl.localhost/Ubuntu-20.04/home/{WSL_USER_NAME}/{DEVILBOX_FOLDER}/data/www/{PROJECT_FOLDER}'

Devilbox

Ubuntu içerisinde (Benim bilgisayarımda \\wsl.localhost\Ubuntu-20.04 windows explorer ile ulaşılabiliyor.) home/{username} klasörü altında aşağıdaki bağlantıdaki gibi kurulumu yapılır.

http://devilbox.org/#install-configure-and-start

.env dosyasında istenen image ve versiyonlarının başındaki # işareti silinir. Her Image için yalnızca bir adet olmalıdır.

docker-compose up bind httpd php mysql -d

komutu ile belirtilen image’lar ile container oluşturulur.

Windowstan tarayıcı penceresi açılarak, localhost adresine gidilir. Devilbox dashboard görüntüleniyorsa devilbox kurulumu ve docker-compose başarılı şekilde çalışıyor demektir.

Laravel

Devilbox .env dosyasında

-Satır: 583 HTTPD_DOCROOT_DIR=public olarak güncelledim.

Devilbox kurulumu yaptıpım klasörde data\www klasöründe

git clone git@github.com:yourname/yourrepository.git 

komutu ile kodlarımı çekiyoruz.

Ubuntu terminalde

docker exec -it {your_php_container_name} bash

komutu ile php container içerisine girip

composer install 
php artisan migrate:fresh --seed

komutlarını çalıştırıyoruz. Komut çalıştıktan sonra, yine Ubuntu terminal üzerinde devilbox compose container’ını durdurup çalıştırmak gerekebilir.

Bu işlemlerden sonra “http://localhost/vhosts.php” sayfasında proje dizinimizi görüyor olmalıyız. Bu ekrandaki yönergeleri takip edeblirsiniz.