A2enmod komutunu kullanarak herhangi bir Apache modülünü etkinleştirebilirsiniz.

$ sudo a2enmod rewrite

Sonrasında Apache2 restart edilmeli

$ sudo systemctl restart apache2

Varsayılan olarak, Apache “.htaccess” dosyasının kullanılmasına izin vermez, bu nedenle aşağıdaki kodları ekleyerek her bir web sitesinin sanal ana bilgisayar dosyasının yapılandırmasını düzenlemeniz gerekir:

$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

Komutu ile Apache ayar dosyası düzenlenerek aşağıdaki satırlar ‘</VirtualHost>’  etiketinin hemen üstüne eklenir:

<Directory /var/www/html>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>

Son olarak Apache restart edilir.

$ sudo systemctl restart apache2